Byg en By 2015

 • ikon
  Andrea Rønne Danielsson den 10-02-2016
  Kære forældre, elever og andre interesserede 
  Vores nye skole mangler et navn! 
  Den 1. august 2016 sammenlægges vores tre skoler, men den nye skole har ikke noget navn endnu, og det går jo ikke.
  Derfor skal vi finde et navn til skolen og vi kan alle, børn og voksne, komme med forslag til hvad den nye skole skal hedde.
  Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der udskrives en åben mulighed for at fremkomme med forslag til navne for den nye skole, samt de tre afdelinger i vores skoleområde. Der er nogle regler, I skal være opmærksomme på i forbindelse med navngivningen:
   
  • Der skal være geografisk genkendelighed via lokalitetens placering.
  • Ordet ”skole” må ikke indgå i afdelingsnavnene, men kun i det nye overordnede skolenavn.
  • Det overordnede skolenavn må ikke benævnes med nummer eller verdenshjørner (ex Østskolen eller Skole 6). 
  Det betyder, at det måske kan blive dig, der finder på, hvad den nye fælles skole skal hedde!
  Hvis du har eller får en god idé til et, eller flere navne til vores nye skole, så skriv dit forslag på et halvt stykke A4-papir – husk også at skrive dit fulde navn og telefonnummer på forslaget. Husk at skrive tydeligt. 
  Forslagene skal afleveres til sekretæren på skolens kontor senest d. 10. marts 2016. 
  Forslag skal foreligge til Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. april 2016, som derefter vil beslutte, hvad den nye skole skal hedde.